Allmänna villkor

Integritetspolicy

Gha Import and export

Gha Import and export F-65091212131 Fårskärsvägen 6 , 81493 skutskär är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Gha import and export värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Gha import and export målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Gha import and export samlar in samt varför och hur Gha import and export behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Gha import and export angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning[ samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

När du använder Bolagets tjänster samlar Gha import and export in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Gha import and export kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Gha import and export inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Definitioner

I den här integritetspolicyn används följande definitioner.

Samarbetspartners” är bolag som godkänts av Gha import and export och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla deras produkter och tjänster via Webbplatsen.

Webbplatsen” omfattar webbplatsen www.gha-shop.com och därtill hörande sidor.

Behandling av personuppgifter

Behandling av kunders personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Gha import and export personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

På Webbplatsen kan du handla varor och tjänster direkt från Gha import and export och/eller från Gha import and export Samarbetspartners som valt att sälja sina varor och tjänster via Webbplatsen. När du köper något på Webbplatsen ingår du ett avtal med Gha import and export eller med någon av Gha import and export Samarbetspartners. För att vi ska kunna administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Gha import and export samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • personnummer,

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,

 • leverans- och faktureringsinformation, betal- och kreditkortsnummer, samt annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av produkt eller tjänst, 

 • kön,

 • användarnamn och lösenord till våra tjänster,

 • köp-, betal- och orderhistorik,

 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,

 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår Webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller

 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • våra Samarbetspartners,

 • genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,

 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en vara på vår Webbplats har du ingått ett avtal med Gha import and export och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den produkt som du har beställt.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Gha import and export komma att använda personuppgifterna för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

 • Fullgörelse av avtal: För leverans av varor, för att genomföra betalning samt för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Gha import and export tillhandahåller där (bl.a. kundtjänst och prenumeration av nyhetsbrev). Dina personuppgifter kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.

 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

 • Berättigat intresse:

   För att Gha import and export ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina tjänster för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera köphistorik, sortera in kunder i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.

   Vi behandlar även personuppgifter för att förbättra Gha import and export betalningslösningar och betalningsprocesser. Personuppgifterna kan då komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister. Du kan läsa mer om detta under avsnittet ”Överföring av personuppgifter”.

   Gha import and export analyserar kunders köpvanor för att kunna förse dem med relevant information och marknadsföring.

 • Personuppgiftsbiträden: Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. tryck och distribution, leveranser av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. Gha import and export använder Googles annonstjänster. Du kan se mer om Googles insamling, delning och användning av personuppgifter här.

 • Samtycke till behandling: Samtycke kan behövas för viss direktmarknadsföring (per post, e-post och sms), kundundersökningar etc. som lämnas genom att Du ändrar preferenser på mina sidor eller gör val vid nyregistrering.

   Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev sammanställer vi den information om deras köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Gha import and export . Gha import and export tittar på vilka produkter du köpt samt vilka val du gjort när du surfat runt hos oss för att anpassa butikens utseende och innehåll samt innehåll i den marknadskommunikation Gha import and export skickar till dig för att skapa en personlig shoppingupplevelse.

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill bli medlem i Gha import and export kundklubb och du har alltid möjlighet att återkalla ett samtycke, till exempel genom cookieverktyget.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Behandling av kundklubbsmedlemmars personuppgifter

Som medlem i Gha import and export kundklubb kommer du få personliga erbjudanden, utvalda generella medlemserbjudanden, en anpassad köpupplevelse etc. Vi kommer även att skicka anpassade nyheter, inbjudningar till kampanjer och event och produktrekommendationer till dig. Vi kommunicerar vanligtvis med våra medlemmar via e-post, sms och på Webbplatsen men vi kan även komma att kommunicera med medlemmar genom brev. Därför är det viktigt att du som medlem håller dina personuppgifter som är angivna på Mina sidor uppdaterade. Du kan när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Utöver att behandla dina personuppgifter för administration och för att kommunicera med dig avseende ditt medlemskap kommer Gha import and export att behandla dina personuppgifter på följande sätt:

 • Fullgörande av avtal om medlemskap:

   Vi måste behandla dina personuppgifter för att upprätta ditt medlemskonto och dina användaruppgifter, säkerställa att du är privatperson och över 18 år, för att tillhandahålla dig möjligheten att se din order- och köphistorik samt för att hantera dina inställningar och val. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att du ska kunna spara produkter i varukorgen och på din önskelista.

   Ditt personnummer behöver vi bl.a. för uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.

   För att vi ska kunna skicka personanpassade erbjudanden till dig och information om relevanta kampanjer behöver vi behandla dina personuppgifter. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter främst på en aggregerad nivå men också på en individnivå. Detta för att du genom att vara medlem i vår kundklubb ska få personliga erbjudanden som är framtagna för just dig.

   Personliga produkter: Gha import and export tillhandahåller erbjudanden om ”Personliga produkter” i sina e-postutskick vilket motsvarar det som på Webbplatsen visas under ”Du kanske också gillar”. För att kunna erbjuda våra medlemmar relevanta produkter analyserar vi medlemmens köp- och klickhistorik, vad de lagt i sin varukorg, ålder, kön, medlemsnivå, bostadsort och övriga gjorda val på Webbplatsen. Analysen görs främst på en aggregerad nivå men kan även göras på kundnivå för att kunna lämna ännu bättre och personanpassade erbjudanden.

 • Berättigat intresse: Vi har ett intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och Webbplatsen för att kunna erbjuda våra medlemmar den bästa möjliga upplevelsen och kunna erbjuda service på Webbplatsen. Vi kommer därför att sammanställa våra medlemmars personuppgifter på en aggregerad nivå för att kunna utveckla kundklubben och Webbplatsen.

 • Samtycke: Genom att bli medlem i vår kundklubb samtycker du till att vi analyserar dina personuppgifter och genomför profilering för direktmarknadsföring (per post, e-post och sms) och kundundersökningar.

   Profilering: baserat på samtycke som lämnas i samband med nyhetsbrev och ansökan om medlemskap i vår kundklubb sammanställer vi den information om kunders köpvanor och intressen som vi samlar in för att kunna profilera kunderna i olika segment för att kunna erbjuda relevant och anpassad information och marknadsföring för Gha import and export Vi analyserar dina vanor och jämför med andra kunder med liknande vanor för att kunna erbjuda dig varor som baserat på en samlad bild av relevant data passar en person med liknande vanor som dig, detta för att skapa en personlig shoppingupplevelse och göra det enklare för dig som kund att snabbt hitta det som passar just dig.

På Mina sidor kan du när som helst logga in och ändra inställningarna för den kommunikation du vill få från oss. Där kan du även välja vilka slags erbjudanden och nyhetsbrev du vill få av Gha import and export.

Du har vidare rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

När du lämnar omdömen och recensioner på Webbplatsen gäller vår Policy för ratings och reviews.

Om du är medlem i vår kundklubb kommer de cookies som placerats i din webbläsare att spara uppgifter om hur du använder vår Webbplats. Även om du går in på vår Webbplats innan du faktiskt har loggat in på ditt konto kommer vi, efter att du har loggat in, kunna koppla ditt beteende från innan du loggade in till ditt användarkonto. Detta gör vi för att förbättra din upplevelse av Webbplatsen och för att kunna visa relevanta produkter och erbjudanden för just dig. Läs mer om cookies i avsnittet ”Cookies” nedan.

Lagring av personuppgifter

Gha import and export vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

 • Medlem: Om du registrerat dig som medlem i Gha import and export kundklubb sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig men senast tre år efter senaste aktivitet om Gha import and export inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.

 • Kund: Om du köpt en vara på vår Webbplats sparas dina personuppgifter två år efter att köpet fullgjorts och/eller ett eventuellt service- eller garantiåtagande från vår sida löpt ut. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

 • Kommunikation: Om du har kontakt med Gha import and export , t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Gha import and export eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden.

 • Rättslig skyldighet: Gha import and export sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

 • Samtycke:I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Gha import and export inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av Gha import and export verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Gha import and export iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Samarbetspartners: De Samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt köpet gentemot dig. Det anges tydligt när en Samarbetspartner är involverad i ditt köp.

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Gha import and export ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Gha import and export , våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminskning. Detta innebär inte under några omständigheter att Gha import and export säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Gha import and export verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice.Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som du får via e-post från eller via Gha import and export .Kundklubbsmedlemmar och kunder med registrerade konton kan logga in på ”Mina sidor” och hantera sina samtycken och prenumerationstjänster.

Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Gha import and export vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Därför kan du när som helst ändra dina personuppgifter i på Mina sidor om du är medlem i vår kundklubb eller har registrerat konto, annars är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort ditt användarkonto på Webbplatsen. Gha import and export kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Gha import and export även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att Gha import and export begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Gha import and export för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av Gha import and export behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Gha import and export behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Gha import and export använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Gha import and export kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Gha import and export för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt personuppgiftsombud på kontaktuppgifterna nedan.

Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. 

Ändringar i integritetspolicyn

Gha import and export förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.  

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Gha import and export dataskyddsombud eller vår kundstjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Gha import and export

VAT nummer :SE 6509121213

Adress: Gha Import and export Fårskärsvägen 6 814 93 Skutskär

info@gha-shop.com

Allmänna villkorFöljande allmänna villkor, inklusive Bilaga 1 (Personuppgiftspolicy), gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Gha import and export, org.nr. 650912121301, (nedan ”Gha import and export”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Gha import and export. Vid försäljning till Konsument tillämpar Gha import and export de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Produkter

Produkter som säljs på Gha import and exports webbaserade handelsplattform (”Handelsplatsen”) är upplagda av Gha import and export. Att Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Gha import and export är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Gha import and export ställer på grossisterna och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Gha import and export uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela Gha import and export om detta.

Köp

Köp av Produkterna sker via www.gha-shop.com. Gha import and export träffar avtal om köp med Konsumenten först när Gha import and export bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Gha import and export ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Gha import and export ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en Produkt i Gha import and export sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår websida om vi har skäl att tro att du har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t ex om vi misstänker bedrägeri).

Leveransvillkor

Allmänt om leverans av Produkter

Gha import and export arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Grossister i Spanien som lagerhåller Produkterna. Enligt det avtal som ingås mellan grossist och Gha import and export förpliktas grossisten att för Gha import and export reservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive grossist egna lager efter att Gha import and export har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Konsumenten. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika grossister kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Gha import and export i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Gha import and export eller berörd grossist svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Gha import and export. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns i detta avsnitt som ”otympliga och/eller tunga produkter”. För otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt. För alla Produkter som inte utgör otympliga och/eller tunga produkter gäller följande leveransvillkor: Leveransvillkor för Produkter (andra än otympliga och/eller tunga produkter) Grossisten har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 5-6 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Gha import and export snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Leveransförseningar och avbeställningar

Om leveransförsening uppstår meddelar Gha import and export och Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Gha import and export via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Gha import and export åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda Gha import and export skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Gha import and export kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Gha import and export.

Om avbeställning görs betalar Gha import and export tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild grossist inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Gha import and export. Gha import and export ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda grossisten som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till Gha import and export. Gha import and export hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Gha import and export . Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till Gha import and export inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador har Konsumenten ansvarar för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Gha import and export att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 140 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive grossist. Gha import and export återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Gha import and export får kännedom om att berörd grossist mottagit det returnerade paketet.

I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten enbart den faktiska fraktkostnaden för att Produkterna skickas i retur till den berörda Butiken och till Konsumenten på nytt. Denna kostnad kommer Gha import and export att fakturera Konsumenten i en separat faktura i efterhand.

Priser och betalning

Gha import and export priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Presentkort

Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Fakturabetalning Gha import and export Faktura endast vid kännedom.

Konsumenter möjlighet att betala genom Gha import and export Faktura. Betalningen sker då genom Gha import and export betaltjänst.

Direktbetalning

Handelsbanken, konto- eller kreditkort (Visa eller Mastercard)).Paypal Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp svenska kronor. När Konsumenten betalar genom sin internetbank eller med kort är det Paypal som sköter betalningen genom sin betaltjänst, på uppdrag av Gha import and export.

Kortbetalning

Gha import and export accepterar att Konsument betalar sina köp med konto- eller kreditkort från Visa och Mastercard genom säker anslutning via ssl. Inga extra avgifter tillkommer på Konsumentens köp.

Betalningssäkerhet

Gha import and export garanterar att samtliga betalningsmedel som anges ovan är säkra betalningsmetoder. Gha import and export samarbetar med paypal en av Sveriges ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) för att säkerställa säkerheten för Konsumenter när de betalar med VISA- och MasterCardkort. Detta innebär att vid betalning med kort skickas Konsumenten vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Paypal(betaltjänstleverantören) där Konsumenten tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och betala för de köp som Konsumenten gör hos Gha import and export. Gha import and export hanterar aldrig Konsumentens kortuppgifter eller genomför betalningen per se.

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat utfärdat av Equifax Secure Certificate Authority. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Gha import and export lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Konsumenten samtycker i och med sitt köp på Gha import and export till Gha import and exports personuppgiftspolicy enligt Bilaga.Gha import and export dokumenterar även viss kommunikation som Gha import and export har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Gha import and export . Gha import and export kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Gha import and export har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Gha import and export lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp i enlighet med Gha import and export vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Gha import and export svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Gha import and export inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

Gha import and export ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. För produkter som Konsumenten köper mellan den 15 november och den 24 december har kunden rätt att ångra sitt köp till och med den 31 januari året därpå. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Gha import and export för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Gha import and export betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Gha import and export att Konsumenten först kontaktar Gha import and export innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se fliken ”Kontakta oss”). Genom att kontakta Gha import and export Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till Gha import and export med begäran att utnyttja ångerrätten kommer Gha import and export utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se) . Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten. Du kan även använda vår E-post med kopia av order och kundnummer.

Produkter och produktkategorier som kan plomberas av Butiken och därmed undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten

·       Underkläder och set av underkläder;

·       Badkläder;

·       Peruker och löshår;

·       Piercingsmycken och örhängen;

·       Kosmetiska produkter (inklusive hår- och hudvårdsprodukter och parfymer);

·       Självhäftande produkter som används direkt på huden;

·       Digitala ljudupptagningar, såsom CD-skivor, DVD, data- och TV-spel etc;

·       Alla typer av s.k. in-ear-hörlurar (d.v.s. hörlurar som sätts inuti örat), samt;

·       Med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktannonserna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick.

Gha import and export sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Konsumenten kan dock i särskilda fall komma att bli förmedlad en kontakt med berörd grossist, exempelvis om Konsumentens köp eller ärende blir föremål för rättslig prövning avseende spörsmål som hänför sig till enskild grossist eller till förhållanden som Butiken i övrigt svarar för. Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör Gha import and export , alternativt den berörda grossist efter samråd med Gha import and export, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Gha import and export, alternativt den berörda Butiken, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Gha import and export alternativt grossist, efter skäligt rådrum med Gha import and export, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av grossist, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda grossist på grossistens bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Gha import and export. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felsökningsavgift mm

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Gha import and export eller den berörda grossisten ansvarar Gha import and export eller den berörda grossisten som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får inte överstiga 360 kronor och får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Gha import and export eller den berörda grossist ansvarar och Konsumenten vill ha produkten skickad till sig ska grossisten informera Konsumenten om kostnaden för returfrakten, om Konsumenten fortfarande vill ha produkten returnerad ska Konsumenten betala för returfrakten.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Gha import and export och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Gha import and export allmänna villkor kontaktas  Kundtjänst

Bilaga – personuppgiftspolicy

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Gha import and export värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t.ex. personuppgiftslagen och andra regler om sekretess för att skydda din integritet. På vår webbplats kommer du som kund att behöva uppge personuppgifter för att genomföra köp. Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att abonnera på nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Genom att handla hos Gha import and export samtycker du som kund till att personuppgifterna används för

·       att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara;

·       att hjälpa dig med efterköpservice;

·       att erbjuda dig nya produkter och tjänster om du så önskar;

·       nyhetsbrev;

·       uppgifter till samarbetspartners, även utanför EU (se nedan).

I samband med tillhandahållandet av våra tjänster över Internet använder Gha import and export olika samarbetspartners, även partners utanför EU. I dessa fall är Gha import and export personuppgiftsansvarig och har reglerat sina mellanhavanden avseende hanteringen av personuppgifter genom personuppgiftsbiträdesavtal.

Gha import and export bevarar dina personuppgifter under tre (3) år efter det att vår relation har upphört. Gha import and export vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Gha import and export vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Gha import and export kan även komma att behandla andra parters personuppgifter, såsom handlares, och vad som anges i denna policy äger motsvarande tillämpning avseende sådana andra parters personuppgifter.

Gha import and export använder sig av cookies. När du besöker Gha import and export webbplats, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Gha import and export webbplats. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster. Gha import and export kan använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Gha import and export behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring. Om du har frågor av denna art gällande personuppgifter ber vi dig att kontakta . Personuppgiftsansvarig hos Gha import and export är Gerhard Pettersson.